Поверителност

  1. Лични данни на Ползвателите
  1. Homemade.bg гарантира, че няма да предоставяме личните данни на регистрираните Ползватели на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен когато това е необходимо в изпълнение на законодателството на Република България.
  2. Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Ползвателят е предоставил неверни данни.
  3. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  1. Термини

Доставчик - за краткост се нарича фирма Ветола ЕООД, собственик на електроннен магазин с адрес homemade.bg.

Ползвател – клиент на сайта, направил поръчка като регистриран потребител или чрез попълване на формата за нерегистрирани потребители.